25/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาไทใหญ่

เรียนภาษาไทใหญ่

รวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทใหญ่ ภาษาไตย ด้วยตัวเอง องค์ประกอบของภาษาไทใหญ่ รู้จักกับภาษาไทใหญ่ แนวทางการอ่านภาษาไทใหญ่ที่ถูกต้อง พื้นฐานภาษาไทใหญ่ เนื้อหาเริ่มต้น หรือเริ่มบทเรียนภาษาไทใหญ่จะอยู่ในหน้าท้ายๆ เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเปลี่ยนไปหน้าที่ต้องการ

.

เรียนภาษาไทใหญ่แบบเป็นไว ด้วย 6 บทความนี้

.

สระในภาษาไทใหญ่เสียงหลัก จะมีอยู่ 12 เสียงหลักๆ แล้วจะคล้ายสระในภาษาไทยอยู่บ้าง แต่ไม่ทั้งหมด โดยเฉพาะรูปแบบที่เป็นสระผสม ที่หน้าตาจะคล้ายกับสระไทย แต่ออกเสียงเป็นอื่น เช่น ေႃ เขียนเหมือนสระ เอา ในภาษาไทย แต่ออกเสียงเป็น ออ เป็นต้น...
ภาษาไทใหญ่มีพยัญชนะทั้งหมด 19 ตัว เรียกว่า ตัวแม่ 19 ตัว ดูตารางการอ่านออกเสียง เทียบกับตัวอักษรภาษาไทยเบื้องต้น ก็คือตัวพยัญชะในคำอ่าน พยัญชนะทั้ง 19 ตัว ข้างต้น จะเรียกว่า พยัญชนะหลัก เป็นตัวพื้นฐานที่ใช้กัน...
ภาษาไทใหญ่ ภาษาไทใหญ่ หรือ ภาษาไตย หรือบ้างก็เรียก ภาษาฉาน เป็นภาษาตระกูลขร้า-ไท ใช้พูดในภาคเหนือของประเทศพม่า ประเทศไทย เป็นภาษาตระกูลเดียวกับภาษาไทย ถูกใช้โดยคนไตยหรือไทใหญ่ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าและในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนซึ่งมีคนไตยมาอาศัยอยู
ก่อนไปสู่รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมด ผู้เขียนบทความนี้ กำลังศึกษาภาษาไทใหญ่ โดยใช้ข้อมูลต่างๆ ที่สืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ต รวบรวมและเรียบเรียงตามความเข้าใจ โดยเขียนถ่ายทอดเป็นภาษาไทย คำพูดอธิบายประกอบบทความเป็นคำที่ผู้เขียนเลือกใช้ ตามเห็นว่าเหมาะสมหรือเพื่อให้ตัวผู้เขียนเข้าใจง่าย อาจจะมีข้อผิดพลา