15/07/2024

แป้นพิมพ์ภาษาขืน ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเหนือ ไทลื้อใหม่

 1. ᨦ᩠ᨶᩨᨤᩣᩴᨾᩦᨲᩮ᩠ᨾᨻᩣ ᨷᩢᨴᩮᩤ᩵ᩢᨾᩦᨷᨬ᩠ᨬᩣᨲᩮ᩠ᨾᨴ᩠ᩋᩢᨦ
  มีเงินทองมากมาย ไม่เท่ามีปัญญา
 2. ᨾᩱᩢᨷᩢᩈ᩠ᩅᩥ᩵ᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᩁᩪ ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩢᩁ᩠ᨿᩁᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᩁᩪᩢ
  ไม้ไม่แกะสลักก็ไม่เป็นรู คนไม่เรียนรู้ย่อมโง่เขลา
 3. ᨶᩣᩴ᩶ᩁᩪᩢᨻᩣᨷᩢᩉ᩠ᨶᩢᨠ ᨹᩱᨡ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁᨾ᩠ᨶᩢᩁᩪᩢ
  หมั่นเรียนรู้ ทำให้ชีวิตดีขึ้น
 4. ᨷᩢᩁᩪᩢᨶᩦᩢᩉᩨ᩶ᨡ᩠ᨠᩢᨳᩣ᩠ᨾ ᨷᩢᨦᩣ᩠ᨾᨶᩦᩢᩉᩨᩢᨡ᩠ᨠᩢᨲᩯ᩠ᨾᩢ
  ไม่รู้ให้หมั่นถาม ถ้าไม่งามให้หมั่นแต่ง
 5. ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨷᩢᩁ᩠ᨿᩁᩃ᩠ᨠᩥᨠ᩠ᨷᩢᨲ᩠ᩅᩫ ᨲ᩠ᩅᩫᩉᩖᩅ᩠ᨦᨴᩮᩤ᩵ᩢᨩᩢᩣ᩠ᨦᨣᩢᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨷᩢᩐᩢᩣᨣᩣᩴ
  เกิดเป็นคนไม่เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ถึงตัวใหญ่เท่าช้างก็ไม่มีใครฟัง
 6. ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨷᩢᩁᩪᩢᨲ᩠ᩅᩫᨠ᩠ᨷᩢᩃ᩠ᨠᩥ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶ᩠ᨠᩫᨶᩢᩭᨷᩢᨾᩦᨸ᩠ᨠᩦ
  เกิดเป็นคนไม่รู้ภาษาและวัฒนธรรม เหมือนนกน้อยที่ไม่มีปีก
 7. ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨯᨶᩱᨩᩦᩅᩤ ᨷᨬ᩠ᨬᩣᨸᩮ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨦᩈ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨶᩱᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ
  ความรู้เป็นแสงแดดในชีวา ปัญญาเป็นแสงสว่างในชีวิต

คลิปล่าสุดจากช่อง น้องคำพู เชียงตุง


เช็ครางวัลอื่นๆ


ปฏิทินวันพระใหญ่    ปฏิทินเชียงตุง

เกี่ยวกับเรา
เว็บไซต์ khamphoo.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาการถ่ายทอดวิถีชีวิตของสาวชนบทเชียงตุง
ในรูปแบบของบทความ รูปภาพ และวิดีโอ สอดแทรกขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณ ภาษา
และวัฒนธรรม ผ่านการเล่าเรื่องราวต่างๆ โดย น้องคำพู เชียงตุง สาวบ้านปวกใหม่(ปวกใต้)
สามารถติดตามน้องคำพู เชียงตุง ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค ช่องยูทูป และติ๊กต็อก

รายละเอียด เกี่ยวกับเรา เพิ่มเติม