22/04/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ช่องยูทูป > เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่จากอเมริกา ถวายอาหารคนเฒ่าประจำศิลที่วัด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง