22/04/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ช่องยูทูป > เปรียบเทียบภาษาขืน กับภาษาไทยแตกต่างกันยังไง คนเชียงตุงอยู่ในประเทศพม่า แต่อ่านออกเสียงไทยได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง