19/05/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ช่องยูทูป > เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวแล้วค่ะ จะเก็บเกี่ยวยังไงเหมือนที่ไทยไหม