24/09/2023

คำคมไทขืน

รวมคำคม บทกลอน คติเตือนใจ บทพระธรรมคำสอน เป็นภาษาไทขืน เพื่อฝึกอ่านภาษาไทขืน และนำหลักคิด หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ อาจมีคำ หรือรูปแบบคำภาษาไท(ไตย)ลื้อ คำไท(ไตย)สิบสองปันนา-เชียงรุ้ง ประกอบด้วย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน

ᨯᩭᩉ᩠ᨶᩥᨯᩭᨹᩣᨷᩢᨤ᩠ᩋᩁ ᩉᩱ᩠ᩅᨯ᩠ᩅ᩠ᨿᩢᩉ᩠ᨾᩫᩁᩯ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦᨻ᩠ᨯᩢᨳᩳ᩶ ᨹᩪᩢᨾᩦᨷᩕ᩠ᨿᩣᨣ᩶ᨷ᩶ᩉ᩠ᩅᩢ᩵ᩁ ᩉᩱ᩠ᩅᨯ᩠ᩅ᩠ᨿᩢᨣᩣᩴᨿ᩠ᨠᩫᩉ᩠ᨿᨦ᩠ᩋᩓᩢᨣᩣᩴᨶᩥᨶᩣ᩠ᨴ   ดอยหินดอยผาเบ่าคอนไหวด้วยลมแฮงหลวงพัดถ่อ ผู้มีพยาก็เบ่าหวั่นไหวด้วยคำยกย่องและคำนินทา https://khamph
ᨴ᩠ᨦᩤ᩵ᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨠᩨ᩠ᨿᨴ᩠ᨿᩴ ᨻ᩠ᨷᩢᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨠ᩠ᨿᩨᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨠ᩠ᨿᩨᩁᩪᩢᨧ᩠ᨠᩢ ᨾ᩠ᨶᩢᨸ᩠ᨿ᩵ᩁ ᨸᩯ᩠ᨦᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᩁᩮᩢᩣᨯᩱᩢ   ตางตี้เฮาเกยเตี่ยว ปั๊บตี้เฮาเกยอ่าน ก๋นตี้เฮาเกยฮู้จั๊ก มันเปี่ยนแปงจีวิตเฮาใด่ https://khamphoo.com/quote/%e0
ᩅᨲ᩠ᨳᩩᨦ᩠ᨶᩨᨤᩣᩴᨯᩱᩢᨣᩤ᩵ᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᩁᩮᩢᩣᨻᩱᨳ᩠ᨦᩨᩁᩰ᩠ᨦᩀᩣ ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᩅᩫᨦ᩠ᩈᩣᨯᩱᩢᨣᩤ᩵ᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᩁᩮᩢᩣᨻᩱᨳ᩠ᨦᩨᨸ᩵ᩣᨩ᩶ᩣ ᨠᨾ᩠ᨾᨷᩩᨬᨷᩣ᩠ᨷᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨲᩥ᩠ᨯᨲᩣ᩠ᨾᩁᩮᩢᩣᨻᩱ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᨶᩱᨩ᩠ᩅᩫ᩵ᨶᩦᩢᩓᩢᨩᩣ᩠ᨲᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ   วัตถุเงินคำได้ก่าส่งเฮาไปถึงโฮงยา พี่น้องวงสาได้ก่าส่งเฮาไปถึงป่าช้า กรรมะบุญบาปสามารถติดตามเฮาไป เบาว่าในโจ๋นี้และชาติหน่า [audio mp3="http://kham
ᨳᩢᩣᨾᩦᨣᩳᩢᨴᩤ᩠ᨦᩈᩉᩣ᩠ᨿᨯᩦ ᨧ᩠ᩃᩣ᩠ᨯᩉᩖᩢᨠ ᩉᩯᩖᨾᨾᩦᨷᩕ᩠ᨿᩣᨷᨬᩚᩣ ᩋᩯ᩠ᨷᩡᩁᩮᩢᩣᨻᩱᨴᩦ᩵ᩉᩱ᩠ᨶᨣ᩶ᨧᩢᨹᩣ᩠ᨷ ᨻᩯᩢᩋᨶ᩠ᨲᩁᩣ᩠ᨿᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ   ถ่ามีก้อต่างสหายดี ฉลาดหลักแหลม มีพยาปัญญา แอ๊บเฮาไปตี้ไหน ก็จั๊กผาบแป้อันตรายตั้งหลาย https://khamphoo.com/q
ᨠᩣ᩠ᩁᨯᩦᩁᩢᩣ᩠ᨿᩐᩢᩣᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᩁ ᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩠ᨠᩫᩉ᩠ᨿᩢᨦ᩠ᩋᩐᩢᩣᨾᩣᨸᩮ᩠ᩁᨠᩣ᩠ᩁᨲᩮ᩠ᩁᩨ   การดีฮ้ายเอามาเป็นการสอน การยกหย่องเอามาเป็นการเตือน https://khamphoo.com/quote/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%
ᨼ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁᩪᩢᩮᨸ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨯᨶᩱᨩᩦᩅᩤ ᨷᨬᩚᩣᨸᩮ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨦᩈ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨶᩱᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ   ความฮู้เป็นแสงแดดในชีวา ปัญญาเป็นแสงสว่างในชีวิต   https://khamphoo.com/quote/%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d/
ᩉ᩠ᩅᩢᩣ᩠ᨿᨶᩣᩴ᩶ᨻᩨ᩠᩵ᨦᨷᩩᨬ ᩮᩁᩨ᩠ᩋ ᩮᨸ᩠ᨶᩈᩮᩨ᩠ᩋᨻᩨ᩠᩵ᨦᨷᩩᨬ ᨸ᩵ᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩣᨻᩨ᩠᩵ᨦᨷᩩᨬ ᨧᩮᩢᩢᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩨ᩠᩵ᨦᨷᩩᨬᨶᩣ   หว่ายน้ำพึ่งบุญเฮือ เป็นเสือพึ่งบุญป่า เป็นหมาพึ่งบุญเจ้า เป็นข้าวพึ่งบุญนา   https://khamphoo.com/quote/%e0