15/07/2024

คำคมไทขืน

รวมคำคม บทกลอน คติเตือนใจ บทพระธรรมคำสอน เป็นภาษาไทขืน เพื่อฝึกอ่านภาษาไทขืน และนำหลักคิด หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ อาจมีคำ หรือรูปแบบคำภาษาไท(ไตย)ลื้อ คำไท(ไตย)สิบสองปันนา-เชียงรุ้ง ประกอบด้วย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน