24/04/2024

คำคมไทขืน

รวมคำคม บทกลอน คติเตือนใจ บทพระธรรมคำสอน เป็นภาษาไทขืน เพื่อฝึกอ่านภาษาไทขืน และนำหลักคิด หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ อาจมีคำ หรือรูปแบบคำภาษาไท(ไตย)ลื้อ คำไท(ไตย)สิบสองปันนา-เชียงรุ้ง ประกอบด้วย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน

ᨳᩢᩣᩓᩢᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩁᩮᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᨶᩩ᩵ᨾᨷᩢᩉ᩠ᨾᩳᨲ᩠ᩅᩫᨯ᩠ᨿᩴᨣ᩠ᨯᩧᨸ᩠ᩋᨦ ᩁᩮᩢᩣᨴ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᩅᩫᨣᩢᨷᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩈᩯ᩠ᨦᩉ᩠ᨶ᩵ᩅ᩠ᨿᩁᩮ᩠ᩋᩨ᩵   ถ้าและเมื่อเฮายังหนุ่มเบ่าหมอโต๋วเดียวคิดปอง เฮาตื่งโจ๋วก็เบ่าจ่างเป็นแสงหน่วยเฮือ   https://khamphoo.com/qu
ᨳᩢᩣᩓᩢᨧᩱ᩿ᩁᩮᩢᩣᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨺ᩠ᨶᩢ ᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨴ᩠ᨦᩢᩃᩰ᩠ᨠᨣᩢᨧᩢᨼ᩠ᨠᩦᨴᩤ᩠ᨦᩉᩨᩢᩁᩮᩢᩣᨻᩱ   ถ้าและใจเฮามีความฝัน เปื่นทั้งโลกก็จักฟีกตางหื้อเฮาไป   https://khamphoo.com/quote/%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%
ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩀᩪ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨯ᩠ᨿᩴᩉᩨᩢᨻᩥᨧ᩠ᨧᩁᨱᩣᨧ᩠ᨲᩥᨧᩱ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩀᩪ᩵ᨩ᩠ᩋᨾᨤ᩠ᨶᩫᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩨᩢᨻᩥᨧ᩠ᨧᩁᨱᩣᩈ᩠ᨷᩫᨸᩣ᩠ᨠ   เมื่ออยู่คนเดียวหื้อพิจารณาจิตใจ เมื่ออยู่จ่อมคนหลายหื้อพิจารณาส้บปาก   https://khamphoo.com/quote/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b
ᩅᩮᩃᩣᨸᩦᨯᩮ᩠ᨶᩨᩅ᩠ᨶᩢᨿᩣ᩠ᨾᨹ᩵ᩣ᩠ᨶᨸᩱᨷᩢᨤ᩠ᨶᩨᨻ᩠ᩋᨠ ᨳᩣ᩠ᨾᨲ᩠ᩅᩫᨯ᩠ᨿᩴᩁᩮᩢᩣᨠ᩵ᩣᩴᩃ᩠ᨦᩢᩉᩮ᩠ᨯᩈ᩠ᨦᩢᩀᩪ᩵? ᨳᩢᩣᩈᩮ᩿ᨷᩕ᩿ᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᩅᩮᩃᩣ ᨣᩢᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁ᩿ᩈᩮ᩿ᨷᩕ᩿ᨿᩰᨩ᩠ᨶ᩼ᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ   เวลาปีเดือนวันยามผ่านไปเบ่าคืนป๊อก ถามโต๋วเดียวเฮากำลังเฮดสังอยู่ ถ้าเสียประโยชน์เวลา ก็เหมือนเสียประโยชน์ชีวิต [audio mp3="http://khamphoo.com/wp-content/uploads/202
ᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁ᩿ᨧᩱ ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩥᩈᩱ᩠ᨿᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ᪑   หมั่นใจ เป็นนิสัยอย่างหนึ่ง   https://khamphoo.com/quote/%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%
ᩁᩮᩢᩣᩀ᩵ᩣᨻᩱᩉᩣᨣᩣᩴᩋᩢᩣ᩠ᨦᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢ ᩓᩢᨾᩣᩃᩯ᩠ᨶ᩵ᩉ᩠ᨶᩦᨻ᩵ᩣ᩠ᨿᨻ᩠ᨶᩫᩢᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨻᩕᩪᨠ   เฮาอย่าไปหาคำอ้างในวันนี้ และมาแล่นหนีป่ายป้นหน้าที่เมื่อวันพรูก   https://khamphoo.com/quote/%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0
ᩅ᩠ᨶᩢᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨾᩣ ᨾ᩠ᨦᩨᨧᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨷᩦᨲᩥᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦᨯ᩠ᩅ᩠ᨿᩢᩋ᩠ᨶᩢᨾ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨯᩢᨧᩱᩀᩪ᩵ᨷ᩠ᨯᩢᨯ᩠ᨿᩴᨶᩦᩢ   วันปายหน้ามา มึงจักเกิดความปิติยินดีด้วยอันมึงขัดใจอยู่บัดเดี๋ยวนี้   https://khamphoo.com/quote/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8
ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᩅᩢᨦ᩿ᩯᩉ᩠ᨦ᩵ᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥ ᨣᩨᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨤᩱ᩵ᩉᩨᩢᨩᩦᩅ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨾᩫᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᩅᩢᨦ   ความหวังแห่งจีวิต คือเพื่อไค่หื้อจีวิตสมดั่งความหวัง   https://khamphoo.com/quote/%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%