30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > เรียนรู้ที่จะใช้ความคิดในขณะที่ยังไม่แก่