25/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > เสียประโยชน์เวลา ก็เหมือนเสียประโยชน์ชีวิต