15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > เสียประโยชน์เวลา ก็เหมือนเสียประโยชน์ชีวิต