30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > เป็นคนแก่ที่ไม่รู้ในธรรม ก็เหมือนแก่ซะเปล่า