30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า