15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > เกิดมาอย่าได้เป็นคนหนักแผ่นดิน