30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > เกิดมาอย่าได้เป็นคนหนักแผ่นดิน