อย่าหาคำอ้างเพื่อหลีกหนีความรับผิดชอบ

ᩁᩮᩢᩣᩀ᩵ᩣᨻᩱᩉᩣᨣᩣᩴᩋᩢᩣ᩠ … อ่านเพิ่มเติม อย่าหาคำอ้างเพื่อหลีกหนีความรับผิดชอบ