22/04/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวลมกับฝน เกิดเป็นคนอย่ากลัวคำนินทา