30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > เราจะรู้สึกยินดีในวันข้างหน้า กับความพยายามอย่างหนักในตอนนี้