22/04/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > เราจะรู้สึกยินดีในวันข้างหน้า กับความพยายามอย่างหนักในตอนนี้