14/06/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ตราบที่ยังมีความฝัน โลกก็จะมีหนทางสำหรับเรา