25/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ตราบที่ยังมีความฝัน โลกก็จะมีหนทางสำหรับเรา