25/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ผู้มีปัญญามักไม่ประมาท