02/03/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ผู้มีปัญญามักไม่ประมาท