25/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ปล่อยวางความแพ้ ความชนะ จักอยู่เป็นสุข