19/05/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ปล่อยวางความแพ้ ความชนะ จักอยู่เป็นสุข