30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > นกดีมีปีกกล้า คนดีมีใจหาญ