24/02/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > นกดีมีปีกกล้า คนดีมีใจหาญ