15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ความหวังแห่งชีวิต คือให้ชีวิตสมดั่งความหวัง