25/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ความหวังแห่งชีวิต คือให้ชีวิตสมดั่งความหวัง