25/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ความมั่นใจ เป็นนิสัยอย่างหนึ่ง