14/06/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ความมั่นใจ เป็นนิสัยอย่างหนึ่ง