30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ความผิดคนอื่นเห็นได้ง่าย ความผิดตัวเองเห็นได้ยาก