24/02/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ความผิดคนอื่นเห็นได้ง่าย ความผิดตัวเองเห็นได้ยาก