15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > คนโง่เขลากระทำบาป แล้วมักคิดว่าจะไม่ได้รับผลกรรม