30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > คนโง่เขลากระทำบาป แล้วมักคิดว่าจะไม่ได้รับผลกรรม