30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > คนโง่เขลากระทำการบาป ย่อมนำผลกรรมมาให้ตัวเอง