15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > คนโง่เขลากระทำการบาป ย่อมนำผลกรรมมาให้ตัวเอง