30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > อยู่คนเดียวให้พิจารณาความคิด อยู่หลายคนให้พิจารณาคำพูด