01/10/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > คนลุ่มหลงหาบุญมีมาก คนทีแสวงหาปัญญามีน้อย