15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > คนลุ่มหลงหาบุญมีมาก คนทีแสวงหาปัญญามีน้อย