30/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > คำคมไทขืน > ข้าวของเงินตราทำลายคนโง่เขลาได้ง่าย