24/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาไทใหญ่ > การแต่งประโยคด้วยคำกริยาในภาษาไทใหญ่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง