15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาไทใหญ่ > การแต่งประโยคด้วยคำกริยาในภาษาไทใหญ่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง