25/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาไทใหญ่ > สรรพนามที่มักใช้เรียกแทนตัวเองและคนอื่นในภาษาไทใหญ่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง