25/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาพม่า > รูปประโยคปฏิเสธในภาษาพม่า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง