15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาพม่า > รูปประโยคคำถามในภาษาพม่า ตอนที่ 1