15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาพม่า > รูปประโยคขอร้องในภาษาพม่า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง