15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาขืน ไทลื้อ > การใช้ตัวเลข วัน และเดือนในภาษาขืน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง