19/05/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาไทใหญ่ > การพูดคุย บอกลักษณะ สีต่างๆ ในภาษาไทญ่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง