19/05/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาขืน > คำปั่นปอน หรือ คำให้ศีลให้พรในภาษาขืน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง