25/09/2023

ความรู้

รวมทักษะ ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่วาจะเป็นภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษา ที่เกี่ยวกับคนเชียงตุง คนไทใหญ่ ไทขืน รัฐฉาน ประเทศพม่า

เราสามารถฝึกเขียนตามตัวอักษรพม่า ตามแบบตัวอักษรในรูปด้านล่าง สามารถเอาไปปริ้นเพื่อฝึกเขียนตามได้ หรือจะบันทึกเป็นไฟล์ ไว้ท่องจำชื่อของพยัญชนะ แต่ละตัวยามว่างๆ ก็ได้ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ดาวน์โหลดแบบฝึกเขียนตัวอักษรภาษาพม่า ได้จากรูปด้านล่าง แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 3 แผ่นที่...
เราจะมาลองจับคู่ ตัวอักษรกับชื่อของพยัญชนะภาษาพม่า ทดสอบความจำ ลองแล้ว 0 ครั้ง แสดงทั้งหมด ขอแสดงความยินดี ? × คุณชนะเกมนี้แล้ว ?? คุณลองไป ครั้ง ใช้เวลา เรทคะแนน: เล่นใหม่อีกครั้ง...
ในตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับภาษาพม่าเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาภาษาพม่า ในเนื้อหาตอนนี้เราจะมาดูตัวพยัญชนะ ภาษาพม่าเบื้องต้นทั้ง 33 ตัว ว่าแต่ละตัวมีชื่อเรียกยังไงบ้าง และออกเสียงยังไง ตัวอักษรพม่า และชื่อเรียก က | ခ | ဂ | ဃ...
ภาษาพม่า ภาษาประจำประเทศเมียนมาร์ เป็นภาษาที่มีระดับเสียง หรือวรรณยุกต์ มีวรรณยุกต์ 4 เสียง(สามัญ เอก ตรี และเอกแบบคำตาย) และเขียนโดยใช้อักษรพม่า อักษรพม่า อักษรพม่าประกอบด้วยพยัญชนะ และสระ โดยมีพยัญชนะ 33 ตัว...