25/09/2023

ความรู้

รวมทักษะ ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่วาจะเป็นภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษา ที่เกี่ยวกับคนเชียงตุง คนไทใหญ่ ไทขืน รัฐฉาน ประเทศพม่า

* เปิดผ่านแอพ khamphoo สามารถใช้งานได้ที่ สมุดบันทึก อย่างที่ทราบกันดีว่าภาษาขืน ไม่ได้เป็นภาษาที่มีใช้แพร่หลายหรือเป็นสากลนัก ส่วนใหญ่ก็มักจะพบใช้งานในเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า ดังนั้นจึงอาจจะไม่รองรับการแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ การที่จะแสดงข้อความข้อความภาษาขืนไม่ว่าจะในเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ หรือ
* เปิดผ่านแอพ khamphoo สามารถใช้งานได้ที่ สมุดบันทึก สำหรับใครที่ไม่ต้องการติดตั้งแป้นพิมพ์หรือคีบอร์ดภาษาไทใหญ่ ทั้งในเมือถือ หรือในคอมพิวเตอร์ สามารถใช้แป้นพิมพ์เสมือนต่อไปนี้ได้ ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความ หรือประโยคภาษาไทยใหญ่ แล้วคัดลอกไปยังที่ที่ต้องการ เนื่องจากภาษาไทใหญ่ ปัจจุบันใช้ชุดตัวอักษ
เนื้อหานี้จะมาดูเกี่ยวกับชื่อสีต่างๆ ในภาษาไทใหญ่ รวมถึงการพูดคุย การใช้ประโยค หรือวลี เกี่ยวกับการถามสีต่างๆ เช่น สอบถามเกี่ยวกับสีของสิ่งของ ประโยค วลี คำพูดเกี่ยวกับการถามเรื่องสี สีอะไรสี-สังသီသင်สี-อี๊-สังသီဢီႈသင် อันนี้สีอะไรอั๋น-ไน้-เป๋น-สี-สังဢၼ်ၼႆပဵၼ်သီသင် อันนี้สี.. ชื่อสีอั๋น-ไน้-เป๋
เนื้อหาตอนต่อไปนี้ จะมาดูเกี่ยวกับทิศทาง และการสอบถามเส้นทาง การขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง การบอกเส้นทางการเดินทาง และมารู้จักทิศต่างๆ ในภาษาไทใหญ่กันสมมติเหตุการณ์เราเรียกรถแท็กซี่แล้วบอกว่าอยากไปสักที่หนึ่ง แต่แท็กซี่ไม่รู้เส้นทางเราก็แนะนำเส้นทางประมาณนี้ ประโยคเกี่ยวกับเส้นทาง ฉันอยากจะไป
เนื้อหานี้จะต่อจากตอนที่แล้ว ที่เราได้รู้จักกับคำกริยาต่างๆ ในภาษาไทใหญ่ แล้วต้องการนำไปต่อยอดสร้างเป็นประโยคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำถาม บอกเล่า ปฏิเสธ หรือแม้แต่ประโยคเกี่ยวกับการห้าม หรือการชักชวน เหล่านี้เป็นต้น ประโยคเกี่ยวกับคำถาม ในประโยคคำถาม เรามักจะพบคำเเหล่านี้ถูกใช้ร่วมอยู่ด้วย ซึ่งแสดงถ
ส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนของรูปประโยคไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตาม ก็คือส่วนของคำกริยา ที่ใช้แสดงอาการ หรือการกระทำ หรือบอกสภาพของคำนาม คำสรรพนาม เพื่อให้ได้ความหมายเชัดเจน เช่นเดิน กิน นั่ง นอน จับ เขียน เหล่านี้เป็นต้นเนื้อหานี้เรามาดูคำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับคำกริยา ที่สามารถเอาใช้งานในรูปแบบประโยค การห้าม
เนื้อหาตอนต่อไปนี้ เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวันที่ เดือน ปี และ เวลา การสอบถามถึงกำหนดเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และเวลาในปัจจุบันในภาษาไทใหญ่ เช่น ทำ…กี่โมง วันอะไร กลับมาเมื่อไหร่… ปีนี้ปีอะไร ประโยคสนทนาเกี่ยวกับเวลา คุณมาจากไหนหรอสู-ลุ๊ก-ตี๊-ใหล-ม๊า-ข้าသူလုၵ်
เนื้อหาตอนต่อไปนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ การสอบถามพูดคุย และบทสนทนาเกี่ยวสภาพอากาศ ว่าในภาษาไทใหญ่มีรูปแบบการพูด และใช้งานอย่างไร สามารถนำไปเป็นหัวข้อพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนกันได้ บทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ สภาพอากาศฟิ้ง-ฟ้า-ฝนၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ် เกี่ยวกับสภาพอากาศเก่ว-กั๊บ-ฟิ้ง-ฟ้า-ฝนၵဵဝ်
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นชื่อพืชผัก ผลไม้ต่างๆ ในภาษาไทใหญ่ ที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ มาไว้เป็นข้อมูล อาจจะไม่ถูกต้องครบถ้วน แต่ก็พอเป็นแนวทาง สำหรับนำไปใช้เบื้องต้นได้ ในบางชื่อจะไม่มีคำที่เป็นภาษาไทใหญ่กำกับไว้ แต่ก็มีคำอ่านสำหรับคำเรียกในภาษาไทใหญ่ ชื่อพืชผัก ผลไม้ต่างๆ ในภาษาไทใหญ่ ผลไม้หมาก-ไม่မၢ
เครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถหาความหมายของคำภาษาไทใหญ่ ดูรูปแบบการออกเสียง และวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ในการค้นหาคําศัพท์ เราจะต้องสามารถพิมพ์อักษรไทใหญ่ได้ เพื่อค้นหาคำนั้นๆ สามารถทดสอบโดยใช้ตัวอย่างคำต่อไปนี้ เพื่อหาความหมายได้ ၵျိူၵ်ႈၼႃႇႁၵ်ႉၸွင်ႇႁဵတ်းပဵၼ်တူၺ်း ค้นหา วิธีการใช้แป้นพิมพ์เสมือน