24/04/2024

ความรู้

รวมทักษะ ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ ไม่วาจะเป็นภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษา ที่เกี่ยวกับคนเชียงตุง คนไทใหญ่ ไทขืน รัฐฉาน ประเทศพม่า

มาถึงตอนสุดท้ายของการฝึกอ่านคำภาษาขืน จากบทท่องพยัญชนะ ลำดับที่32 - 42 เป็น 11 ตัวสุดท้าย ถึงแม้ว่า รูปแบบจะคล้ายๆ กับหลายๆ ตัวที่ผ่านมาแต่การทบทวนซ้ำๆ ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับการอ่านภาษาขืนได้ง่ายขึ้น ซึ่งก็คือเราได้ฝึกจำตัวพยัญชนะบ่อยๆ เวลาอ่านก็จะอ่านได้ไหลลื่นขึ้น 32. ᩀ...
มาต่อกันอีก 10 พยัญชนะในตอนที่ 3 ตั้งแต่ตัวที่ 22 - 31 เมื่อฝึกอ่านมาถึงตรงนี้หลายๆ คำก็จะซ้ำกัน รูปแบบการอ่านออกเสียง ก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน ดังนั้นการอธิบายในรายละเอียดจะน้อยลงไปตาม อย่างไรก็ตาม ยังมีบางตัวที่อาจจะไม่ได้มีรูปแบบตามที่เรารู้หรือจำมา เช่น คำตาย...
มาต่อกันกับการอ่านภาษาขืนจากบทท่องพยัญชนะ จากตอนที่แล้วเราฝึกไป 10พยัญชนะแรก ในเนื้อหาตอนนี้จะเพิ่มมาอีก 11 พยัญชนะ การอธิบายก็อาจจะสั้นลงเพราะบางคำเป็นการพูดถึงคำ หรือรูปแบบเดิมที่อธิบายไปบ้างแล้ว ก็จะไปแบบเร็วๆ 11. ᨫ ᨫᩣ᩠ᨶ ᨻ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᨶᩣ᩠ᨶᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨫ – ฌ่ะ – ฌาน...
เนื้อหาตอนต่อไปนี้ เราจะมาฝึกการอ่านคำภาษาขืน โดยใช้บทท่องพยัญชนะภาษาขืนทั้ง 42 ตัว เนื้อหานี้จะอาศัยรายละเอียด จากบทความก่อนๆ หน้ามาประกอบ เพราะในคำภาษาขืน จะมีทั้ง พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์รวมถึงบางคำก็เป็นคำภาษาบาลี ที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน ก็มาศึกษาในบทความตอนนี้พร้อมๆ กัน...
เราได้รู้จักเสียงควบกล้ำหรือตัวซ้อนในภาษาขืนในรูปแบบอักษรนำ ที่มีตัว ᩉนำหน้า และมีตัว ᩁ พยัญชนะ ร ควบกล้ำไปบ้างแล้ว เนื้อหานี้มาดูต่อเกี่ยวกับการควบกล้ำเพิ่มเติมในภาษาขืน และมาดูเกี่ยวกับ การเปลี่ยนรูปของพยัญชนะเมื่อมีการใช้งานแบบซ้อนกัน การพิมพ์บนแป้นพิมพ์ภาษาขืน กรณี ᩉ หีะ นำ ᩉ᩠ᨦ...
* เปิดผ่านแอพ khamphoo สามารถใช้งานได้ที่ สมุดบันทึก อย่างที่ทราบกันดีว่าภาษาขืน ไม่ได้เป็นภาษาที่มีใช้แพร่หลายหรือเป็นสากลนัก ส่วนใหญ่ก็มักจะพบใช้งานในเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า ดังนั้นจึงอาจจะไม่รองรับการแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ การที่จะแสดงข้อความข้อความภาษาขืนไม่ว่าจะในเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ หรือ
* เปิดผ่านแอพ khamphoo สามารถใช้งานได้ที่ สมุดบันทึก สำหรับใครที่ไม่ต้องการติดตั้งแป้นพิมพ์หรือคีบอร์ดภาษาไทใหญ่ ทั้งในเมือถือ หรือในคอมพิวเตอร์ สามารถใช้แป้นพิมพ์เสมือนต่อไปนี้ได้ ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความ หรือประโยคภาษาไทยใหญ่ แล้วคัดลอกไปยังที่ที่ต้องการ เนื่องจากภาษาไทใหญ่ ปัจจุบันใช้ชุดตัวอักษ
เนื้อหานี้จะมาดูเกี่ยวกับชื่อสีต่างๆ ในภาษาไทใหญ่ รวมถึงการพูดคุย การใช้ประโยค หรือวลี เกี่ยวกับการถามสีต่างๆ เช่น สอบถามเกี่ยวกับสีของสิ่งของ ประโยค วลี คำพูดเกี่ยวกับการถามเรื่องสี สีอะไรสี-สังသီသင်สี-อี๊-สังသီဢီႈသင် อันนี้สีอะไรอั๋น-ไน้-เป๋น-สี-สังဢၼ်ၼႆပဵၼ်သီသင် อันนี้สี.. ชื่อสีอั๋น-ไน้-เป๋
เนื้อหาตอนต่อไปนี้ จะมาดูเกี่ยวกับทิศทาง และการสอบถามเส้นทาง การขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง การบอกเส้นทางการเดินทาง และมารู้จักทิศต่างๆ ในภาษาไทใหญ่กันสมมติเหตุการณ์เราเรียกรถแท็กซี่แล้วบอกว่าอยากไปสักที่หนึ่ง แต่แท็กซี่ไม่รู้เส้นทางเราก็แนะนำเส้นทางประมาณนี้ ประโยคเกี่ยวกับเส้นทาง ฉันอยากจะไป
เนื้อหานี้จะต่อจากตอนที่แล้ว ที่เราได้รู้จักกับคำกริยาต่างๆ ในภาษาไทใหญ่ แล้วต้องการนำไปต่อยอดสร้างเป็นประโยคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำถาม บอกเล่า ปฏิเสธ หรือแม้แต่ประโยคเกี่ยวกับการห้าม หรือการชักชวน เหล่านี้เป็นต้น ประโยคเกี่ยวกับคำถาม ในประโยคคำถาม เรามักจะพบคำเเหล่านี้ถูกใช้ร่วมอยู่ด้วย ซึ่งแสดงถ