24/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาพม่า

เรียนภาษาพม่า

เรียนรู้พื้นฐานภาษาพม่าด้วยตัวเอง รู้จักกับภาษาพม่า จะเริ่มภาษาพม่าต้องเริ่มจากตรงไหน การใช้งานภาษาพม่าที่ถูกต้อง องค์ประกอบภาษาพม่า เนื้อหาเริ่มต้น หรือเริ่มบทเรียนภาษาพม่าจะอยู่ในหน้าท้ายๆ เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเปลี่ยนไปหน้าที่ต้องการ

.

เรียนภาษาพม่าแบบเป็นไว ด้วย 10 บทความนี้

.

ตอนที่ 4 มาดูต่อการฝึกออกเสียงผสมพยัญชนะ กับสระในภาษาพม่าโดยประกอบไปด้วยพยัญชนะ ต่างๆ ดังนี้ป้ะ เซ้า ပพ้ะ อู โท้ะ ဖบ้ะ โกง ဘม้ะ မและ ย้ะ เก้า ရ...
ตอนที่ 3 มาดูต่อการฝึกออกเสียงผสมพยัญชนะ กับสระในภาษาพม่าโดยประกอบไปด้วยพยัญชนะ ต่างๆ ดังนี้ซ้ะ เหลง ဆต้ะ วิน บู่ တท้ะ สิ่น ทู ထด้ะ ดเว ဒและ น้ะ...
เนื้อหานี้มาดูต่อเกี่ยวกับ การผสมพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาพม่าต่อจากตอนที่แล้ว ที่เราได้ทดสอบผสม พยัญชนะตัว အ (อ้ะ) เพื่อจะได้เข้าใจการออกเสียงอย่างง่าย แต่ยังมีตัวพยัญชนะอื่นๆ ที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจและนำมาผสมกับสระและวรรณยุกต์ พร้อมฝึกการสะกด และออกเสียง เรามาดูตารางเสียง พยัญชนะที่
เราได้รู้จักตัวอักษรพม่า สระ และวรรณยุกต์ บางส่วนไปแล้วในเนื้อหานี้ จะมาดูวิธีการฝึกอ่าน การออกเสียงการผสมคำจากตัวอักษร สระและวรรณยุกต์ อย่างง่ายเบื้องต้นกัน เพื่อทำความเข้าใจในรูปแบบการฝึกการออกเสียง ตารางด้านล่าง เป็นการผสม ตัวอักษร ตัวက စ ထ န หรือ...
ตอนที่แล้ว เราได้รู้จักกับหน้าตาของสระเบื้องต้น ทั้งที่อยู่ในรูปแบบสระลอยและสระจม เนื้อหานี้เรามาดูต่อที่การอ่านออกเสียงสระเพิ่มเติม รวมถึงการเรียกชื่อสระ สำหรับใช้ในการสะกดคำหรือการผสมเสียงรวมกับพยัญชนะ สระลอย คำอ่านสระลอย สระจม ชื่อเรียกของสระจมในรูปจะมีวรรณยุกต์ในภาษาพม่า คือ ့ (เอ้ากะมิ่น)
สระภาษาพม่า สระในภาษาพม่าประกอบด้วย สระลอย และ สระจม เนื้อหานี้เราจะมาดูข้อมูลคร่าวๆ และหน้าตาของสระลอย และ สระจมเป็นอย่างไร สระลอย คือ สระที่ไม่ต้องมีพยัญชนะต้นกำหนด ก็สามารถประสมเป็นคำหรือพยางค์ได้สระจม คือ สระที่จำเป็นต้องมีพยัญชนะต้นจึงประสมเป็นคำหรือพยางค์ได้ รูปข้างต้น จะแสดงหน้าตาของสระใ
เราสามารถฝึกเขียนตามตัวอักษรพม่า ตามแบบตัวอักษรในรูปด้านล่าง สามารถเอาไปปริ้นเพื่อฝึกเขียนตามได้ หรือจะบันทึกเป็นไฟล์ ไว้ท่องจำชื่อของพยัญชนะ แต่ละตัวยามว่างๆ ก็ได้ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ดาวน์โหลดแบบฝึกเขียนตัวอักษรภาษาพม่า ได้จากรูปด้านล่าง แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 3 แผ่นที่...
เราจะมาลองจับคู่ ตัวอักษรกับชื่อของพยัญชนะภาษาพม่า ทดสอบความจำ ลองแล้ว 0 ครั้ง แสดงทั้งหมด ขอแสดงความยินดี ? × คุณชนะเกมนี้แล้ว ?? คุณลองไป ครั้ง ใช้เวลา เรทคะแนน: เล่นใหม่อีกครั้ง...
ในตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับภาษาพม่าเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมสำหรับศึกษาภาษาพม่า ในเนื้อหาตอนนี้เราจะมาดูตัวพยัญชนะ ภาษาพม่าเบื้องต้นทั้ง 33 ตัว ว่าแต่ละตัวมีชื่อเรียกยังไงบ้าง และออกเสียงยังไง ตัวอักษรพม่า และชื่อเรียก က | ခ | ဂ | ဃ...
ภาษาพม่า ภาษาประจำประเทศเมียนมาร์ เป็นภาษาที่มีระดับเสียง หรือวรรณยุกต์ มีวรรณยุกต์ 4 เสียง(สามัญ เอก ตรี และเอกแบบคำตาย) และเขียนโดยใช้อักษรพม่า อักษรพม่า อักษรพม่าประกอบด้วยพยัญชนะ และสระ โดยมีพยัญชนะ 33 ตัว...