19/05/2024

เรียนภาษาขืน

รวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาขืนด้วยตัวเอง รู้จักกับภาษาขืน องค์ประกอบของภาษาขืน ภาษาขืนขั้นพื้นฐาน การใช้งานภาษาขืนที่ถูกต้อง เนื้อหาเริ่มต้น หรือเริ่มบทเรียนภาษาขืนจะอยู่ในหน้าท้ายๆ เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเปลี่ยนไปหน้าที่ต้องการ

*เนื้อหานี้ใช้ได้กับภาษาไทลื้อที่มีใช้ในสิบสองปันนา ศึกษาเนื้อหานี้ก็สามารถเข้าใจ และอ่านภาษาไทลื้อ หรือเป็นแนวทางเบื้องต้นได้

.

เรียนภาษาขืนแบบเป็นไว ด้วย 9 บทความนี้

.