11/12/2023

เรียนภาษาขืน

รวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาขืนด้วยตัวเอง รู้จักกับภาษาขืน องค์ประกอบของภาษาขืน ภาษาขืนขั้นพื้นฐาน การใช้งานภาษาขืนที่ถูกต้อง เนื้อหาเริ่มต้น หรือเริ่มบทเรียนภาษาขืนจะอยู่ในหน้าท้ายๆ เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเปลี่ยนไปหน้าที่ต้องการ

*เนื้อหานี้ใช้ได้กับภาษาไทลื้อที่มีใช้ในสิบสองปันนา ศึกษาเนื้อหานี้ก็สามารถเข้าใจ และอ่านภาษาไทลื้อ หรือเป็นแนวทางเบื้องต้นได้

.

เรียนภาษาขืนแบบเป็นไว ด้วย 9 บทความนี้

.

เนื้อหาในบทนี้จะรวบรวมเกี่ยวกับคำศัพท์ควรรู้ในภาษาขืน ถึงแม้ว่าคำ หรือข้อความโดยส่วนใหญ่ในภาษาขืน จะเป็นลักษณะคล้ายการถอดรูปแบบข้อความภาษาไทย แล้วแทนด้วยตัวอักขระหรือตัวอักษรขืน แต่ก็ยังมีบางคำที่มีการใช้คำที่แตกต่างออกไป เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอ่านออกเสียงหรือฝึกการสะกดคำภาษาขืน จึงนำคำมารวบรว
เนื้อหาบทความนี้จะมาฝึกอ่านประเพณีของไทขืนทั้ง 12 เดือน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่ของไทขืนหรือเดือน 6 ตามปฏิทินไทขืน หรือวันสงกรานต์เดือนเมษายน ตามเทศกาลในประเทศไทย การฝึกอ่านและแปลนี้ไม่ได้มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ผู้เขียนนำมาเป็นแนวทางสำหรับการฝึกการอ่านเท่านั้น ก่อนลงรายละเอียด มารู้จักเ
ตัวเลขในภาษาขืนเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่เราจำเป็นต้องจดจำไว้ถึงแม้เราจะเข้าใจว่า ตัวเลขในภาษาขืน ก็มีแค่ 9 - 10 ตัวเหมือนตัวเลขทั่วไป แต่สิ่งที่ทำให้เราจำเป็นต้องเข้าใจตัวเลขภาษาขืน ก็เพราะว่า รูปแบบตัวเลข มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบของพยัญชนะ หากเพิ่งเริ่มศึกษาภาษาขืนก็อาจจะสับสน และทำให้การฝ
มาถึงตอนสุดท้ายของการฝึกอ่านคำภาษาขืน จากบทท่องพยัญชนะ ลำดับที่32 - 42 เป็น 11 ตัวสุดท้าย ถึงแม้ว่า รูปแบบจะคล้ายๆ กับหลายๆ ตัวที่ผ่านมาแต่การทบทวนซ้ำๆ ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับการอ่านภาษาขืนได้ง่ายขึ้น ซึ่งก็คือเราได้ฝึกจำตัวพยัญชนะบ่อยๆ เวลาอ่านก็จะอ่านได้ไหลลื่นขึ้น 32. ᩀ...
มาต่อกันอีก 10 พยัญชนะในตอนที่ 3 ตั้งแต่ตัวที่ 22 - 31 เมื่อฝึกอ่านมาถึงตรงนี้หลายๆ คำก็จะซ้ำกัน รูปแบบการอ่านออกเสียง ก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน ดังนั้นการอธิบายในรายละเอียดจะน้อยลงไปตาม อย่างไรก็ตาม ยังมีบางตัวที่อาจจะไม่ได้มีรูปแบบตามที่เรารู้หรือจำมา เช่น คำตาย...
มาต่อกันกับการอ่านภาษาขืนจากบทท่องพยัญชนะ จากตอนที่แล้วเราฝึกไป 10พยัญชนะแรก ในเนื้อหาตอนนี้จะเพิ่มมาอีก 11 พยัญชนะ การอธิบายก็อาจจะสั้นลงเพราะบางคำเป็นการพูดถึงคำ หรือรูปแบบเดิมที่อธิบายไปบ้างแล้ว ก็จะไปแบบเร็วๆ 11. ᨫ ᨫᩣ᩠ᨶ ᨻ᩵ᩴᩣᨻᩯ᩠ᨦᨶᩣ᩠ᨶᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨫ – ฌ่ะ – ฌาน...
เนื้อหาตอนต่อไปนี้ เราจะมาฝึกการอ่านคำภาษาขืน โดยใช้บทท่องพยัญชนะภาษาขืนทั้ง 42 ตัว เนื้อหานี้จะอาศัยรายละเอียด จากบทความก่อนๆ หน้ามาประกอบ เพราะในคำภาษาขืน จะมีทั้ง พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์รวมถึงบางคำก็เป็นคำภาษาบาลี ที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน ก็มาศึกษาในบทความตอนนี้พร้อมๆ กัน...
เราได้รู้จักเสียงควบกล้ำหรือตัวซ้อนในภาษาขืนในรูปแบบอักษรนำ ที่มีตัว ᩉนำหน้า และมีตัว ᩁ พยัญชนะ ร ควบกล้ำไปบ้างแล้ว เนื้อหานี้มาดูต่อเกี่ยวกับการควบกล้ำเพิ่มเติมในภาษาขืน และมาดูเกี่ยวกับ การเปลี่ยนรูปของพยัญชนะเมื่อมีการใช้งานแบบซ้อนกัน การพิมพ์บนแป้นพิมพ์ภาษาขืน กรณี ᩉ หีะ นำ ᩉ᩠ᨦ...
* เปิดผ่านแอพ khamphoo สามารถใช้งานได้ที่ สมุดบันทึก อย่างที่ทราบกันดีว่าภาษาขืน ไม่ได้เป็นภาษาที่มีใช้แพร่หลายหรือเป็นสากลนัก ส่วนใหญ่ก็มักจะพบใช้งานในเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า ดังนั้นจึงอาจจะไม่รองรับการแสดงผลในอุปกรณ์ต่างๆ การที่จะแสดงข้อความข้อความภาษาขืนไม่ว่าจะในเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ หรือ
เนื้อหาตอนต่อไปนี้ จะมาดูเกี่ยวกับรูปแบบคำตาย บางส่วนที่มักพบใช้งาน และก็ดูเกี่ยวกับการใช้หรือไม่ใช้รูปแบบการซ้อนคำในปัจจุบัน คำตาย เป็นรูปแบบคำเฉพาะตัว ไม่เปลี่ยนแปลง มีความหมายในตัว หมายถึง ถ้าเราจะใช้คำที่สื่อความหมายนี้ ต้องใช้คำในรูปแบบที่ตายตัว เท่านั้น คำว่า ᨣᩢ อ่านว่า ก้อ ᨣᩳᩢ...