15/07/2024
น้องคำพู เชียงตุง > ความรู้ > เรียนภาษาขืน ไทลื้อ

เรียนภาษาขืน ไทลื้อ

รวมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนภาษาขืนด้วยตัวเอง รู้จักกับภาษาขืน องค์ประกอบของภาษาขืน ภาษาขืนขั้นพื้นฐาน การใช้งานภาษาขืนที่ถูกต้อง เนื้อหาเริ่มต้น หรือเริ่มบทเรียนภาษาขืนจะอยู่ในหน้าท้ายๆ เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเปลี่ยนไปหน้าที่ต้องการ

*เนื้อหานี้ใช้ได้กับภาษาไทลื้อที่มีใช้ในสิบสองปันนา ศึกษาเนื้อหานี้ก็สามารถเข้าใจ และอ่านภาษาไทลื้อ หรือเป็นแนวทางเบื้องต้นได้

.

เรียนภาษาขืนแบบเป็นไว ด้วย 9 บทความนี้

1. พยัญชนะภาษาขืน และการออกเสียง
2. การใช้อักษรนำในภาษาขืน
3. สระในภาษาขืน และการออกเสียง
4. วรรณยุกต์ในภาษาขืน และการออกเสียง
5. ตัวสะกดในภาษาขืน และการออกเสียง
6. พยัญชนะเสียงกลาง กับการใช้วรรณยุกต์ ในภาษาขืน
7. การควบกล้ำพยัญชนะ ร ในภาษาขืน
8. รูปแบบคำตาย และการซ้อนคำในภาษาขืน
9. พยัญชนะ 2 เสียงหรือเสียงควบกล้ำเพิ่มเติมในภาษาขืน

.