02/03/2024

พื้นที่

พื้นที่ คือ ปริมาณของพื้นผิวหรือรูปร่างสองมิติ ที่แสดงถึงขอบเขตเนื้อที่ในแนวแผ่นระนาบ พื้นที่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นจำนวนวัสดุที่หนาขนาดหนึ่งเท่าที่จำเป็นที่จะประกอบขึ้นเป็นรูปร่าง หรือปริมาณสีทาเท่าที่จำเป็นที่จะทาผิวหน้าในครั้งเดียว พื้นที่เป็นมโนทัศน์ในสองมิติที่คล้ายคลึงกับความยาวของเส้นโค้งในหนึ่งมิติ หรือปริมาตรของทรงตันในสามมิติ

พื้นที่ของรูปร่างสามารถวัดได้โดยการเปรียบเทียบกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดตายตัวขนาดหนึ่ง หน่วยมาตรฐานของพื้นที่ในหน่วยเอสไอคือ ตารางเมตร (m2) ซึ่งเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละหนึ่งเมตร รูปร่างที่มีพื้นที่เท่ากับสามตารางเมตร จะเหมือนกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นนั้นสามรูป ในทางคณิตศาสตร์ หน่วยตารางหน่วยถูกนิยามขึ้นให้มีพื้นที่เท่ากับ “หนึ่ง” และพื้นที่ของรูปร่างหรือพื้นผิวอื่น ๆ ก็จะเป็นจำนวนจริงไร้มิติจำนวนหนึ่ง

กรอกตัวเลขข้อมูล


คลิกเลือกหน่วยที่ต้องการแปลง


ไร่

เป็นหน่วยวัดพื้นที่ของประเทศไทยที่ใช้วัดพื้นที่ในแผนที่ที่ดิน
1 ไร่ มีค่าเท่ากับ

 • พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 20 วา (40 เมตร)
 • 4 งาน
 • 400 ตารางวา
 • 1/625 ตารางกิโลเมตร (0.0016 ตารางกิโลเมตร)
 • 1,600 ตารางเมตร
 • 0.16 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 6 ไร่ 1 งาน)

ตารางกิโลเมตร

คือหน่วยของพื้นที่ มักย่อว่า ตร.กม. หรือสัญลักษณ์ กม.2 จากภาษาอังกฤษ km2

1 ตารางกิโลเมตร มีค่าเท่ากับ:

พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แต่ละด้านยาว 1 กิโลเมตร

 • 1,000,000 ตารางเมตร
 • 100 เฮกตาร์
 • 0.3861 ตารางไมล์
 • 247.1 เอเคอร์
 • 625 ไร่


ในทางกลับกัน:

 • 1 ตารางเมตร = 0.000001 (10−6) ตารางกิโลเมตร
 • 1 เฮกตาร์ = 0.01 (10−2) ตารางกิโลเมตร
 • 1 ตารางไมล์ = 2.5899 ตารางกิโลเมตร
 • 1 เอเคอร์ = ประมาณ 0.004047 ตารางกิโลเมตร
 • 1 ไร่ = 0.0016 ตารางกิโลเมตร
แชร์เนื้อหานี้