02/03/2024

ปริมาตร

ปริมาตร หมายถึง ปริมาณของปริภูมิ หรือรูปทรงสามมิติ ซึ่งยึดถือหรือบรรจุ อยู่ในภาชนะไม่ว่าจะสถานะใด ๆ ก็ตาม บ่อยครั้งที่ปริมาตรระบุปริมาณเป็นตัวเลขโดยใช้หน่วยกำกับ เช่นลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นหน่วยอนุพันธ์เอสไอ นอกจากนี้ยังเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ปริมาตรของภาชนะคือ ความจุ ของภาชนะ เช่นปริมาณของของไหล (ของเหลวหรือแก๊ส) ที่ภาชนะนั้นสามารถบรรจุได้ มากกว่าจะหมายถึงปริมาณเนื้อวัสดุของภาชนะ

กรอกตัวเลขข้อมูล


คลิกเลือกหน่วยที่ต้องการแปลง

ลิตร

ลิตร เป็นหน่วยวัดปริมาตรตามมาตราเมตริก

แกลลอน

แกลลอน (อังกฤษ: gallon) เป็นหน่วยวัดปริมาตร

บาร์เรล

บาร์เรล (อังกฤษ: barrel ย่อว่า bbl) เป็นหน่วยวัดปริมาตรอย่างหนึ่ง เทียบเท่ากับประมาณ 100-200 ลิตร (30-50 แกลลอนอเมริกา) ขึ้นอยู่กับระบบและสิ่งที่นำมาวัด มีที่มาจากถังไม้ที่บรรจุเบียร์และไวน์

ออนซ์

ออนซ์ (ounce) เป็นหน่วยวัดปริมาตรในระบบอังกฤษ

แชร์เนื้อหานี้