24/02/2024

ความเร็ว

ความเร็ว คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุเมื่อเทียบกับเวลา ส่วนความเร่ง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว
ความเร็ว คือ อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้กับเวลา ส่วนความเร่ง คือ อัตราส่วนระหว่างความเร็วและเวลา
ความเร็ว มีหน่วยคือ เมตร ต่อ วินาที ส่วนความเร่ง มีหน่วยคือ เมตร ต่อ วินาทีกำลังสอง

ในทางวิทยาศาสตร์เรานิยามความเร็วด้วยการบอกว่ามันคือ ปริมาณเวกเตอร์ ที่มีทั้งขนาดที่แสดงถึงความเร็วและต้องมีทิศทางบอกด้วยว่ากำลังไปในทิศทางใด [อีกปริมาณหนึ่งคือ ปริมาณสเกลาร์ ที่มีแค่ขนาดเพียงอย่างเดียว] ความเร็วเป็นปริมาณทางกายภาพที่อธิบายถึงอัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุพร้อมกับทิศทาง ความเร็วช่วยแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของมนุษย์หรือวัตถุใด ๆ เทียบกับเวลาที่ใช้ เช่น รถยนต์ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หมายความว่า ในอีก 1 ชั่วโมงถ้ารถยนต์คันนี้ยังรักษาความเร็วได้อย่างคงที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง 100 กิโลเมตร

กรอกตัวเลขข้อมูล


คลิกเลือกหน่วยที่ต้องการแปลง

นอต

นอต เป็นหน่วยวัดความเร็วภาคพื้นดิน ที่ใช้ในวงการเดินเรือและการบินทั่วโลก มีค่าเท่ากับ 1 ไมล์ทะเล/ชม. มีสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน ISO คือ kn และไม่ใช่หน่วยเอสไอ โดยเป็นหน่วยที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในด้านอุตุนิยมวิทยา การเดินเรือ และการเดินอากาศรัศมีโลกเฉลี่ย 637ความเร็วลม8 กิโลเมตร

Knot มาจากระยะทางของเส้นสมมุติที่เราเรียกว่าเส้นละติจูด (Latitude)และเส้นลองติจูด (Longitude) โดยคิดรอบวงของโลกซึ่งมีความยาวประมาณ 40074.156 กิโลเมตร…แล้วนำมาหารด้วย 360 ก็จะได้เป็น 1 องศาแล้วเมื่อแบ่งย่อยลงไปเป็น 1 ลิปดาก็หารด้วย 60 อีกครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณ 1.85 กิโลเมตร…และผลลัพธ์ที่ได้นี่เองที่เรียกว่า 1 นอต

ฉะนั้นความเร็ว 1 น็อตก็หมายถึง 1.84 กม/ชม หรือ 1.15 ไมล์/ชม มักจะใช้กับพยากรณ์อากาศหรือวัดความเร็วลม เช่น ตอนนี้ที่ทะเลสาบอินเดีย ความเร็วลม 5 น็อต

แชร์เนื้อหานี้