19/05/2024

กำลัง

กำลัง อัตราการทำงานที่เกิดขึ้น หรือพลังงานที่ถูกเปลี่ยนแปลง
กำลังไฟฟ้า อัตราพลังงานไฟฟ้าที่ส่งผ่านวงจร

กรอกตัวเลขข้อมูล


คลิกเลือกหน่วยที่ต้องการแปลง

แรงม้า

แรงม้า เป็นชื่อของหน่วยวัดกำลังหรืออัตราการทำงานในเชิงฟิสิกส์หลายหน่วย ตัวแปรเปลี่ยนหน่วยที่ใช้กันสามัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกำลังไฟฟ้า คือ 1 แรงม้า = 745.7 วัตต์ คำว่า “แรงม้า” ใช้ครั้งแรกในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดย เจมส์ วัตต์ เขาเป็นผู้บัญญัติคำว่าแรงม้าเพื่อเปรียบเทียบปริมาณออกของเครื่องจักรไอน้ำกับกำลังของม้างาน ภายหลัง หน่วยแรงม้าได้ขยายไปครอบคลุมถึงปริมาณออกของกำลังของเครื่องจักรลูกสูบประเภทอื่นด้วย รวมทั้งกังหัน มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องจักรอื่น นิยามของหน่วยแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ใช้หน่วยวัตต์หรือจูลต่อวินาทีได้ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอ ในการวัดพลังงาน

วัตต์

วัตต์ เป็นหน่วยเอสไอของกำลัง ตั้งชื่อตามเจมส์ วัตต์ ตัวอย่างพลังงานในหน่วยวัตต์ เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านใช้ 100 วัตต์ ขณะที่เขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้าได้สองพันล้านวัตต์
1 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูลของพลังงานต่อวินาที

แชร์เนื้อหานี้