22/04/2024
น้องคำพู เชียงตุง > แจกรูปสำหรับคอมเม้นในเฟสหรือส่งในห้องแชทต่างๆ

แจกรูปสำหรับคอมเม้นในเฟสหรือส่งในห้องแชทต่างๆ

กดค้างรูปที่ต้องการแล้วบันทึกลงโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
วิธีนำไปใช้: ใช้ส่งในห้องสนทนา หรือคอมเม้นในเฟสบุคตามต้องการ

แชร์เนื้อหานี้