24/02/2024

เรียนภาษา

เรียนรู้ภาษาของคนเชียงตุง ภาษาของคนไทใหญ่ ภาษาพม่า ภาษาที่ใช้กันในรัฐฉาน ทำความเข้าใจพื้นฐาน เพื่อต่อยอดการเข้าถึงวิถึชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรมผ่านภาษา ในบทเรียนเบื้องต้นแต่ละภาษาด้านล่าง จะประกอบไปด้วย องค์ประกอบของแต่ละภาษา ไม่ว่าจะเป็น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำควบกล้ำ และอื่นๆ ซึ่งจะมีเพิ่มเติมเรื่อยๆ ลองเลือกเนื้อหาที่สนใจ จากหัวข้อด้านล่าง ตามความต้องการ

ภาษาขืน/ไทขืน

(Khün language / Tai Lue / Tai Tham)

เรียนพื้นฐานภาษาขืน / ไทลื้อ

ภาษาพม่า

Myanmar/Burmese Language

เรียนพื้นฐานภาษาพม่า

ภาษาไทใหญ่

Tai / Shan Language

เรียนพื้นฐานภาษาไทใหญ่

แชร์เนื้อหานี้