25/09/2023
น้องคำพู เชียงตุง > เรียนภาษาจากเพลง > เพลงไทใหญ่ > เนื้อเพลง ลืมน้องอ่ำไล – จายหน่อเคอ