22/04/2024
น้องคำพู เชียงตุง > เรียนภาษาจากเพลง > เพลงไทใหญ่ > เนื้อเพลง ลืมน้องอ่ำไล – จายหน่อเคอ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง