24/02/2024
น้องคำพู เชียงตุง > เรียนภาษาจากเพลง > เพลงไทใหญ่ > เนื้อเพลง รำวงม่วนม่วน – จายสีขาว