24/02/2024
น้องคำพู เชียงตุง > เรียนภาษาจากเพลง > เพลงไทขืน ไทลื้อ > เนื้อเพลง เพลงความฮักอิบใจ(น้ำเหล้ายาใจ)